הוראות הפעלה מקוצרות למרכזיה פנסוניק מדגם TES824 / TEA308

ראשי >הוראות הפעלה>הוראות הפעלה מקוצרות למרכזיה פנסוניק (טלפון חכם) מתאים למרכזיה TES824/TEA308
הוראות הפעלה מקוצרות למרכזייה פנסוניק (טלפון חכם)
                       (מתאים למרכזייה: TES824 / TEA308)

חיוג למנוי פנים
לחץ על לחיץ השלוחה המבוקשת או חייג את מס' השלוחה בין 101-124
אם ישמע צליל פנוי, המתן לתשובה.
אם ישמע צליל קצר – דבר !
הנך מקושר לשלוחה.

מענה לחיוג פנים
בהתאם למתג מצבי תשובה.
במצב 1: הרם את השפורפרת או לחץ רמקול.
במצב 2: דבר! הנך נמצא בשיחה.

מעבר משיחת רמקול לשיחה בשפורפרת ייעשה ע"י הרמת השפורפרת.

למעבר משיחה בשפורפרת לשיחה ברמקול, לחץ רמקול והנח את השפורפרת.

חיוג למנוי חוץ
לחץ על לחיץ קו או חייג 9.
האזן לצליל חיוג החוץ וחייג את המספר המבוקש.

חיוג חוזר
לחץ על REDIAL.

חיוג מספר מהספריה – חיוג מקוצר
לחץ * וחייג את קוד המספר בספריה בין 00-99.

חטיפת שיחה כללית
לחטיפת שיחה המצלצלת בשלוחה אחרת לחץ 40.

חטיפת שיחה פרטית
חייג 41 ואת מס' הקבוצה שברצונך לחטוף ממנה שיחה.

החזק
להחזקת שיחת חוץ: לחץ HOLD.
האזן לצליל החיוג וחייג ליעד חדש.

לחזרה לשיחה – לחץ על לחיץ קו החוץ המהבהב.

העברת שיחות
לחץ על לחצן TRANSFER וחייג את שלוחת היעד המבוקשת.

שיחת ועידה
חייג למנוי הראשון והמתן לתשובה.
לחץ על לחצן CONF.
חייג למנוי השני והמתן לתשובה.
לחץ שוב על לחצן CONF ואחד בין השיחות.

"נודניק"
חייג למספר חוץ, כאשר ישמע צליל תפוס לחץ על לחצן REDIAL.

חניה על שלוחה תפוסה
חייג לשלוחה. כשישמע צליל תפוס, לחץ על הספרה 6, כשהשלוחה תתפנה
היא תחייג ישירות לשלוחתך.

נא לא להפריע
לחץ על לחיץ FWD/DND
1
#

לביטול מצב זה לחץ FWD/DND
0
#

עקוב אחרי
1. לחץ על לחיץ FWD/DND
2. בחר את סוג הניתוב שברצונך לבצע:

סוגי עקוב אחרי
כל השיחות –2.
בזמן תפוס -3.
באין מענה –4
בתפוס ובאין מענה –5.
3. ואת מס' השלוחה.
4. ובסיום סולמית#

* לביטול עקוב אחרי:
FWD/DND
0
#

שרות לילה
למעבר משרות יום לשרות לילה חייג 782 #ונתק (משלוחה 101 בלבד).
למעבר משרות לילה לשרות יום חייג 781# ונתק (משלוחה 101 בלבד).

השתקת מיקרופון / שפורפרת
לחץ על לחיץ MUTE. (לביטול ולהפעלה).


תכנות לחצן בטלפון חכם
PROGRAM לחצן מבוקש לתכנות.
לתכנות שלוחה פנימית הקש 1 + מס' השלוחה + AUTO DIAL STORE
לתכנות מס' טלפון חיצוני הקש 2 + 9 + מס' הטלפון המבוקש + AUTO DIAL STORE                        חשוב מאוד לא לתכנת על לחצני הקווים !


                                                                                                                                                                           בהצלחה !
חיפוש