תכנות לחיצים בטלפון דיגיטלי חכם

ראשי >הוראות הפעלה>תכנות לחיצים בטלפון דיגיטלי חכם
תכנות לחיצים בטלפון דיגיטלי חכם
7433/7436/7230\7235\7240\7565

תכנות לחצן לשלוחה פנימית
PROGRAM 99 לחצן מבוקש לתכנות.
לתכנות שלוחה פנימית הקש 1 + מס' השלוחה + AUTO DIAL STORE

תכנות לחצן למספר חוץ
PROGRAM 99 לחצן מבוקש לתכנות.
לתכנות מס' טלפון חיצוני הקש 2 + 9 + מס' הטלפון המבוקש + AUTO DIAL STORE* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


הערה חשובה מאוד : אסור לתכנת לחצנים על לחצני הקווים.

חיפוש