תכנות זיכרונות פרטיים בשלוחה

ראשי >הוראות הפעלה>תכנות זיכרונות פרטיים בשלוחה
תכנות זיכרונות פרטיים בשלוחה
 
 

זיכרונות פרטיים

להרים שפופרת לחייג 30  
קוד מקוצר מ 9-1
לחייג 9
מספר הטלפון
# ומנתקים

חיוג

מספר הקוד * 3

חיפוש