תכנות זיכרונות כלליים במרכזיה דיגיטאלית 1232 / 816

ראשי >הוראות הפעלה>תכנות זיכרונות כלליים במרכזיה דיגיטילית 816/1232
תכנות זיכרונות כלליים במרכזיה דיגיטאלית 1232 / 816


תכנות 500 זיכרונות כלליים

1.   לחץ על PROGRAM + * (כוכבית) + * (כוכבית ) 1234
2.   חייג 001
3.   לחץ על SP-PHONE
4.   חייג את מספר הזיכרון הרצוי
5.   חייג 9 + מספר הטלפון המבוקש
6.   לחץ על Auto dial store
7.   לחץ על SP-PHONE על מנת לעבור לזיכרון הבא וחזור על סעיפים 5,6

לחיוג למספר מהזיכרון המקוצר   * מספר מהזיכרון

חיפוש