הוראות הפעלה

ראשי >תמיכה ושרותים>הוראות הפעלה
הוראות הפעלה מקוצרות למרכזיה פנסוניק מדגם TES824 / TEA308
תכנות לחיצים בטלפון דיגיטלי חכם
תכנות זיכרונות פרטיים בשלוחה
תכנות זיכרונות כלליים במרכזיה דיגיטאלית 1232 / 816
הוראות הפעלה מקוצרות למרכזיה פנסוניק דיגיטלית
הוראות הפעלה מקוצרות למרכזיה פנסוניק דיגיטלית (טלפון חכם)
 
 
חיוג למנוי פנים
לחץ על לחיץ השלוחה המבוקשת או חייג את מס' השלוחה בין 101-164.
אם ישמע צליל פנוי, המתן לתשובה.
אם ישמע צליל קצר – דבר!
הנך מקושר לשלוחה.

מענה לחיוג פנים
 בהתאם למתג מצבי תשובה.
במצב 1: הרם את השפורפרת או לחץ רמקול.
במצב 2: דבר! הנך נמצא בשיחה.

מעבר משיחת רמקול לשיחה בשפורפרת ייעשה ע"י הרמת השפורפרת.

למעבר משיחה בשפורפרת לשיחה ברמקול, לחץ רמקול והנח את השפורפרת.

חיוג למנוי חוץ
לחץ על לחיץ קו או חייג 9.
האזן לצליל חיוג החוץ וחייג את המספר המבוקש.

חיוג חוזר
לחץ על REDIAL.

חיוג מספר מהספריה – חיוג מקוצר
לחץ * וחייג את קוד המספר בספריה בין 000-500.

חטיפת שיחה כללית
לחטיפת שיחה המצלצלת בשלוחה אחרת לחץ 40.

חטיפת שיחה פרטית
חייג 40 ואת מס' השלוחה שברצונך לחטוף ממנה שיחה.

החזק
להחזקת שיחת חוץ: לחץ HOLD.
האזן לצליל החיוג וחייג ליעד חדש.
לחזרה לשיחה – לחץ על לחיץ קו החוץ המהבהב.

העברת שיחות
לחץ על לחצן TRANSFER וחייג את שלוחת היעד המבוקשת.
שיחת ועידה חייג למנוי הראשון והמתן לתשובה.
לחץ על לחצן CONF.
חייג למנוי השני והמתן לתשובה.
לחץ שוב על לחצן CONF ואחד בין השיחות.

"נודניק"
חייג למספר חוץ, כאשר ישמע צליל תפוס לחץ על לחצן REDIAL.

חניה על שלוחה תפוסה
חייג לשלוחה. כשישמע צליל תפוס, לחץ על הספרה 6, כשהשלוחה תתפנה
היא תחייג ישירות לשלוחתך.

נא לא להפריע
לחץ על לחיץ FWD/DND + 1.
לביטול מצב זה לחץ FWD/DND + 0.

עקוב אחרי
1. לחץ על לחיץ FWD/DND
2. בחר את סוג הניתוב שברצונך לבצע:

סוגי עקוב אחרי
כל השיחות –2.
בזמן תפוס -3.
באין מענה –4
בתפוס ובאין מענה –5.
3. חייג 0 ואת מס' השלוחה.
* לביטול עקוב אחרי: לחיץ FWD/DND + 0.

שירות לילה
למעבר משרות יום לשרות לילה חייג 781 ונתק (משלוחה 101 בלבד).
למעבר משרות לילה לשרות יום חייג 780 ונתק (משלוחה 101 בלבד).

השתקת מיקרופון/שפורפרת
לחץ על לחיץ MUTE. (לביטול ולהפעלה).

תכנות לחצן בטלפון חכם
PROGRAM 99 לחצן מבוקש לתכנות.
לתכנות שלוחה פנימית הקש 1 + מס' השלוחה + AUTO DIAL STORE
לתכנות מס' טלפון חיצוני הקש 2 + 9 + מס' הטלפון המבוקש + AUTO DIAL STORE


הוראות הפעלה מקוצרות למרכזיה פנסוניק דיגיטלית (טלפון רגיל)


חיוג למנוי פנים
חייג את מס' השלוחה המבוקשת בין 101-164.
אם ישמע צליל פנוי, המתן לתשובה.
הנך מקושר לשלוחה!

מענה לחיוג פנים
הרם את השפורפרת ודבר. הנך נמצא בשיחה.

חיוג למנוי חוץ
חייג 9 לקבלת קו חוץ וחייג את המס' המבוקש.

חיוג חוזר
לחץ על מקש REDIAL.

חיוג מספר מהספריה – חיוג מקוצר
לחץ * וחייג את קוד המספר בספריה בין 000-500.

חטיפת שיחה כללית
לחטיפת שיחה נכנסת חייג 40.

חטיפת שיחה פרטית
לחטיפת שיחה פרטית חייג 41 ואת מס' השלוחה המצלצלת.

החזק
להחזקת שיחת חוץ לחץ על לחיץ FLASH.
לחזרה לשיחה לחץ שנית על FLASH.

העברת שיחות
לחץ על לחיץ FLASH + מס' שלוחה.

חניה על שלוחה תפוסה
חייג לשלוחה. כשישמע צליל תפוס, לחץ על הספרה 6, כשהשלוחה תתפנה
היא תחייג ישירות לשלוחתך.

נא לא להפריע
חייג 7101.
לביטול חייג 7100

עקוב אחרי
1. חייג 710.
2. בחר את סוג הניתוב שברצונך לבצע:
סוגי עקוב אחרי
כל השיחות – 2.
בזמן תפוס – 3.
באין מענה – 4.
בתפוס ובאין מענה – 5.
3. חייג 0 ואת מס' השלוחה.

לביטול עקוב אחרי יש לחייג 7100.

חיפוש